ĐỒNG HỒ BLUETOOTH

GB-X6900B

Động cơ thế hệ thứ 2

G-SHOCK có hỗ trợ Bluetooth® v4.0

bluetooth

phát

KẾT NỐI với iPhone GALAXY

GB-X6900B

  • * Bluetooth là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Bluetooth SIG, Inc.
  • * iPhone là nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
  • * GALAXY S là nhãn hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics Co., Ltd.
  • * Android là nhãn hiệu của Google Inc.
  • * Các nhãn hiệu và thương hiệu khác là của các chủ sở hữu tương ứng.