/
G-SHOCK 35th Anniversary Message

Artist Erik Lundin

Favorite watch

The classic from 5600 series will always be a favorite.

Favorite watch

En klassiker från 5600 serien kommer alltid vara en favorit.

Like about G-Shock

Used to see the older guys in the neighborhood have the black watches from the 5600 series and just wanted to have one myself.

Like about G-Shock

Brukade se dom äldre killarna i området rocka dom svarta klockorna från 5600 serien och vilja ha en själv.

Message

Congratulations on 35 years and the 100 millions! Looking forward to see when your work will reach 200 million.

Message

Grattis till 35 års jubileet och dom 100 miljoner. Ser fram emot att se ert fortsatta arbete till 200 miljoner.